Privacy Policy
  webCentral B.V. respecteert de privacy van alle bezoekers van onze site. Persoonlijke informatie wordt door ons dan ook vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend om de bestellingen snel en zorgvuldig te verwerken. Verder worden je gegevens uitsluitend gebruikt met jouw toestemming. webCentral webshops zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen, die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling.

  Wanneer je een bestelling plaatst in de webCentral webshops hebben wij verschillende gegevens nodig voor verschillende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doelen, hoe wij de gegevens verkrijgen, wat je rechten zijn en hoe je deze kunt uitoefenen.

  Om een goede en persoonlijke service te garanderen, hebben we enkele gegevens van jou nodig. Die gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waar je specifiek om hebt gevraagd. Dat gaat bijvoorbeeld om een bestelling die je plaatst of gegevens die aangepast moeten worden. Je persoonsgegevens worden opgenomen in het webCentral klantenbestand. Het webCentral klantenbestand wordt alleen voor webCentral doeleinden gebruikt.

  Doelen en gegevensverwerking:
  Je gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst. Daarnaast worden je gegevens gebruikt voor het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie. Daarbij is inbegrepen het gericht uitvoeren van webCentral marketingactiviteiten, het invordering van verschuldigde bedragen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. webCentral B.V. verstrekt geen gegevens aan derden.

  Wetgeving:
  webCentral webshops zijn verantwoordelijk voor de behandeling van de persoonlijke gegevens van haar Leden. webCentral verbindt zich ertoe om de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé-leven en de behandeling van de persoonlijke gegevens, en alle voorschriften met betrekking tot deze materie, te respecteren.

  Categorieën:
  De volgende categorieën van persoonlijke gegevens mogen door de webCentral webshops worden behandeld: contactgegevens (naam, voornaam, fysiek adres, leeftijd, leeftijd van kinderen, e-mail, mobiel nummer in geval van bestelling), naam van de eventueel aangebrachte leden, leeftijd (om de inschrijving als Lid te valideren, als ook de participatie aan bepaalde verkopen), beroep (uitsluitend voor statistische doeleinden), alle gegevens over bestellingen, retouren en IP-adres.

  Betaling gegevens en veilige betalingen:
  De bankgegevens die nodig zijn voor de betaling van de bestellingen, worden uitsluitend gecollecteerd en behandeld door onze dienstverlener ICEPAY BV (de behandeling van deze persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd conform de privacy policy van Icepay, die beschikbaar is op zijn website). webCentral BV heeft zelf geen toegang tot jouw bankrekeningnummer of creditkaartnummer (deze gegevens kunnen wel door de webCentral webshop behandeld worden bij een terugbetaling).

  Wie behandelen jouw gegevens binnen webCentral webshops:
  Alleen de werknemers van webCentral B.V. en van haar logistieke partners zullen de persoonlijke gegevens van de Leden en de Klanten gebruiken. Daarbij is het enige doel om de bestelde producten en diensten te leveren en te factureren, om contact op te nemen met de Leden of de Klanten in geval van problemen, om op een persoonlijke manier te communiceren met de Leden en Klanten, of om een gepersonaliseerde website aan te bieden, die rekening houdt met de interesses en voorkeuren van de Leden of Klanten.

  Geheimhouding:
  De personen die handelen onder het gezag van de verantwoordelijke, alsmede de verantwoordelijke zelf en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet- of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

  Rechten van bezoekers en onze cliënten:
  Als bezoeker of klant van onze website heb je het recht om je tot onze afdeling E-commerce te richten met de vraag of wij jouw gegevens verwerken. De afdeling E-commerce zal binnen vier weken na het verzoek schriftelijk doorgeven welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en waar deze gegevens vandaan komen, aan wie ze worden verstrekt en voor welke doelen dit gebeurt.

  Je hebt tevens het recht, door middel van een tot de afdeling E-commerce gericht verzoek, om de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met de wet worden verwerkt.

  Afmelden van de nieuwsbrief:
  Wanneer je geen nieuwsbrief meer van webCentral webwinkels wilt ontvangen, kun je dit laten weten door te klikken op de link in de nieuwsbrief of via het contactformulier van onze Customerservice.

  Doorlinken via onze website:
  webCentral webwinkels kunnen advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten, die niet onder het beheer van de webCentral vallen. webCentral is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of naleving van de privacy regels door de beheerders van de betreffende sites. Het opnemen van links naar andere sites impliceert daarnaast ook geen goedkeuring van webCentral met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

  Adreswijziging:
  Klanten verplichten zich webCentral van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang de webCentral webshops geen adreswijziging hebben ontvangen, blijf je aansprakelijk voor de door jou bestelde artikelen die op het oude adres worden afgeleverd.

  Tot slot
  Heb je na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen over de bescherming van je privacy tijdens je bezoek aan de website? Stuur dan een mail naar Customerservice. We zullen je vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.

  webCentral B.V. kan deze privacy policy tussentijds aanpassen, wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op deze pagina.

  Moment...

  Dit product is zojuist in je winkelmandje geplaatst:
  {{var product.name}}

  Artikel nummer: {{var product.sku}}

  Verder winkelen of Naar kassa en afrekenen